A személyes adatok feldolgozásának és védelmének alapelvei Személyes adatvédelmi tisztviselő Kapcsolatfelvételi űrlap Letöltések

A személyes adatok kezelése és védelme

AZ AURES HOLDING SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEI

(„Szabályzat“)

Tartalom


Bevezetés

A személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályok szerint kezeljük, különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 a személyes adatok védelméről szóló általános rendelete szerint („GDPR rendelet”). A jelen szabályzat leírja, hogy milyen elveket követünk, milyen személyes adatokat gyűjtünk, ezeket miért és milyen célokra használjuk fel, kinek adhatjuk át, hol és hogyan szerezhet Ön információt feldolgozott személyes adatairól, és mik az Ön jogai személyes adatai védelmével összefüggésben.

Kapcsolatok

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő a Cseh Köztársaságban az AURES Holdings a.s. Társaság (statisztikai számjele: 17 592 99, adóazonosító jele: CZ699002719, székhelye: Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8, bejegyzésre került a Prágai Városi Bíróság Cégnyilvántartásában, 19139/B számú betét alatt. Ezen Alapelvekben az adatkezelő megjelölése „Adatkezelő”, „AURES“, vagy „mi”.

AURES Holding

Az AURES Holding (a továbbiakban: „Holding”) magában foglalja az összes társaságot, amely az Adatkezelővel konzorciumot alkot. Ezek a következő vállalatok

A Cseh Köztársaságban és Magyarországon az a Társaság, amellyel szerződést köt, illetve tárgyal a szerződésről szintén közös adatkezelőnek minősül a személyes adatai tekintetében.

Az személyes adatok védelmével megbízott személy adatai

Mgr. Lenka Zajíčková
levelezési cím: Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8
e-mail:dpo@aaaauto.cz

Az adatvédelmi megbízott a teljes Aures Holding számára került kinevezésre, tehát a konzorcium összes társasága és valamennyi ország számára, ahol a Holding működik. Az adatvédelmi megbízottal magyarul kommunikálhat.

A személyes adatok kategóriái

Csak olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön számunkra átad a járművek vételével vagy eladásával, illetve további szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban (pl. honlap, Garázs szolgáltatás).

Ez leggyakrabban a következő adatok:

Azonosító adatok:

vezetéknév, utónév, titulus, születési hely és születési idő, lakcím, személyazonosító igazolvány típusa és száma (személyi igazolvány, útlevél vagy más hasonló dokumentum száma), az állam vagy az azt kibocsátó hatóság, valamint érvényességi idő, aláírás - egyéni vállalkozók esetében adóazonosító szám és regisztrációs szám is. Összefoglalva: minden olyan személyes adat, amely segítségével egyértelműen és összetéveszthetetlenül azonosíthatjuk Önt.

Kapcsolattartó adatok:

levelezési cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb hasonló adatok. Ezek olyan személyes adatok, amelyek lehetővé teszik számunkra a kapcsolatfelvételt.

Hitelképességi és hitelezési adatok:

személyes adatok, amelyeket az Ön hozzájárulásával dolgozhatunk fel és amelyekre szükségünk van, hogy ajánlani tudjuk partnereink szolgáltatásait a pénzügyi szolgáltatások , illetve biztosítás közvetítése, stb. kapcsán.

Az áruk értékesítésével és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok:

adatok arról, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat nyújtottunk az Ön számára, tárgyaltunk-e Önnel átadásukról (pl. telefonhívások felvételei, feljegyzések egyéb kommunikációról, információk a megkötött vagy tervezett szerződés tárgyát képező járműről – beleértve annak alvázszámát, forgalmi rendszámát) honlapunkon tett látogatásai kapcsán szerzett adatok - IP-cím, cookie-k, vagy más online azonosító (részletesen lásd oldalak és sütik fejezet).

A feldolgozás jogalapja

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait az Ön által megadott hozzájárulás alapján dolgozzuk fel, más esetekben a feldolgozáshoz nem szükséges az Ön hozzájárulása. Ez általában akkor fordul elő, ha a feldolgozás szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges vagy jogaink és jogos érdekeink védelmének biztosítása céljából történik.

Adatait tehát a következő jogcímek alapján dolgozhatjuk fel:

 1. hozzájárulás, amelyet Ön erre a célra adott számukra, általában a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, operátorainkkal folytatott telefonhívás alkalmával, vagy más módon
 2. szerződéses kötelezettségek teljesítése, amelyek az Önnel megkötött szerződés, illetve más megállapodás keletkeztet számunkra
 3. törvényes kötelezettségek teljesítése, amelyeket külön jogszabályok rónak ránk jogszabályok felsorolása
 4. jogaink és jogos érdekeink védelmének biztosítása jogos érdekek leírása

A legfontosabb jogszabályok, amelyek előírják számunkra azon kötelezettségeket, amelyek teljesítéséhez szükséges feldolgoznunk személyes adatait:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2007. évi CXXVII. számú törvény az általános forgalmi adóról
 • 1997. évi CLV. számú törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2009. évi CLXII. számú törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről (ez a törvény szabályozza a jogokat és kötelezettségeket a fogyasztási hitelek közvetítése során),
 • 2007. évi LIII. számú törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (ez a törvény írja elő az ügyfelek azonosításának és ellenőrzésének kötelező végrehajtását)

Az AURES Holding jogos érdekei az Ön személyes adatainak feldolgozása során:

 • Kereskedelmi ügyletek előkészítése - olyan személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, amelyek szükségesek és nélkülözhetetlenek az ügylet feltételeinek kidolgozásához, a szerződések elkészítéséhez;
 • Az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel folytatott kommunikáció kezelése, hogy az Ön számára az összes információt és szolgáltatást biztosíthassuk, amelyek összefüggésben vannak áruink vagy szolgáltatásaink megvásárlásával, illetve kezelni tudjuk kérdéseit, igényeit és panaszait, stb.;
 • termékek és szolgáltatások szimulációja, hogy segítsenek a legjobb termék kiválasztásában, például a finanszírozásának közvetítése keretében;
 • üzenetek, bejegyzések és tanúsítványok megküldése, amelyek a kereskedelmi ügylet teljesítését szolgálják;
 • direkt marketing (többek között megfelelő szolgáltatások és termékek kínálata a meglévő ügyfeleknek);
 • a személyes adatok továbbítása a Holdingon belül a belső adminisztráció céljára (beleértve az ügyfelek és alkalmazottak személyes adatainak feldolgozását), reportok és analitikus modellek létrehozása összesített és anonimizált személyes adatok alapján;
 • csalárd magatartás megelőzése és megakadályozása, a jogszabályoktól való eltérés megelőzése; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, embargó megelőzése;
 • kamerafelvételek feldolgozása a jogsértő magatartás megelőzése és a személy- és vagyonvédelem érdekében;
 • szoftver fejlesztések tesztelése;
 • termékek/szolgáltatások kutatása és fejlesztése és a piaci trendek elemzése;
 • az Ön adatainak, illetve az áruk és szolgáltatások adatainak elemzése, annak érdekében, hogy kínálatunkat megfelelően optimalizáljuk;
 • aggregált (anonimizált) adatok elemzésének feldolgozása a hálózat és az információk biztonságának történeti, statisztikai és tudományos elemzése céljából (azaz a hálózati vagy információs rendszer ellenállóképessége véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszindulatú tevékenységgel szemben), hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést, rosszindulatú kódok terjesztését és megelőzzük a számítógépes és elektronikus kommunikációs rendszerekben a támadásokat és a károkat.

A személyes adatok kezelése

A személyes adatokat manuálisan és automatizálva elektronikus rendszerekkel (pl. szoftver vagy alkalmazás segítségével) dolgozzuk fel. A személyes adatok védelme érdekében műszaki, szervezési és személyi biztonsági intézkedéseket hoztunk, amelyek hatékonyságát rendszeresen és szisztematikusan felülvizsgáljuk.

Nem végzünk olyan személyes adatfeldolgozást, amelynek eredménye automatizált döntéshozatal.

A személyes adatok címzettjeit és feldolgozói

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő, vagy külső munkatársaink és adatfeldolgozóink dolgozhatják fel.

A velünk együttműködő szervezeteket gondosan választjuk ki, megfelelő garanciák alapján, amelyek révén biztosítjuk az általunk átadott személyes adatok technikai és szervezeti védelmét. A személyes adatok feldolgozását csak feldolgozók végezhetik számunkra, kizárólag a személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződés alapján.

 • a Holding részét képező társaságoknak [kattintás];
 • külsős munkatársainknak és szerződéses partnereinknek a szerződés teljesítése érdekében,
 • a műszaki ellenőrző állomásoknak azon jármű műszaki ellenőrzésének vagy nyilvántartása céljából, amelyre adásvételi szerződést kötöttünk Önnel;
 • azon személyeknek, akiknek bizonyos technikai szolgáltatások elvégzését kiszerveztükilletve olyan technológai szolgáltatóknak, akiket szolgáltatásainkhoz veszünk igénybe;
 • marketing és piackutatási ügynökségeknek marketing vagy piackutatási célból, valamint a Holding tagjainak és kiemelt kereskedelmi partnereknek kereskedelmi, szolgáltatási és termékajánlat céljára [kattintás];
 • hirdetési rendszerek üzemeltetőinek célzott marketinggel kapcsolatban;
 • műszaki megoldások üzemeltetőinek, akiknek köszönhetően csak az Ön számára releváns tartalmat és reklámot jeleníthetünk meg;
 • bérszámfejtők számára;
 • munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégeknek, képzések, tanfolyamok és motivációs tréningek szolgáltatóinak;
 • a tevékenységünk elvégzéséhez szükséges szolgáltató partnereinknek (adminisztratív tevékenységek, képzés, archiválás, jogi tanácsadás, stb.);
 • postai, hírközlési és elektronikus hírközlési szolgáltatóknak;
 • biztonsági őrzéssel foglalkozó cégeknek a személy- és vagyonvédelem biztosítása céljából;
 • követeléskezelő cégeknek és ügyvédi irodáknak az követelések behajtása céljából;
 • végrehajtóknak, az adott követelés érvényesítése céljából;
 • a felügyeleti szerveknek és a közigazgatási hatóságoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti felügyelet céljából.

A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása

Az Ön személyes adatai nem kerülnek továbbításra az EU-n kívüli harmadik országokba.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Személyes adatait csak a szükséges ideig tároljuk és a jogszabályban előírt törvényes határidőknek megfelelően archiváljuk. A megvalósult ügyletekről és az ügyfelekről szóló adatok esetében ez 10 éves időtartam, az Önnel létrejött szerződés megkötését követően.

A személyes adatokat az adott jogcím vonatkozásában olyan időtartamig dolgozzuk fel, amit az adott jogcím lehetővé tesz számunkra. Ha személyes adatai feldolgozásának jogcíme a mi jogos érdekünk és ha nem jött létre köztünk szerződés, személyes adatait a megszerzésüktől számított 2 évig dolgozzuk fel.

A törvényes indok megszűnése után a vonatkozó személyes adatokat töröljük. Azon személyes adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulásával dolgozunk fel, csak azon célnak megfelelő időtartamban tároljuk, amelyre a hozzájárulás szól. Hacsak a hozzájárulásban nem szerepel másként, ez általában 2 év.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai

Az Ön személyes adatait átlátható módon, korrekten és a jogszabályi követelményeknek megfelelően dolgozzuk fel. Ugyanakkor Önnek jogában áll bármikor felvenni velünk a kapcsolatot, hogy információt szerezzen a személyes adatok feldolgozásának folyamatáról, vagy az alábbiakban felsorolt, személyes adatokhoz kapcsolódó jogait gyakorolja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e a személyes adatait, és ha igen, akkor Önnek joga van megkapni tőlünk az ilyen személyes adatokat és a feldolgozásról szóló információkat. A feldolgozott személyes adatok első példányát díjmentesen adjuk ki, a további példányokért megfelelő díjat számolunk fel, amelynek összege a kérése feldolgozásával járó adminisztrációs költségeknek megfelelő.

A személyes adatok javításának joga

Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk feldolgozott személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van kérni, hogy azokat frissítsük vagy kiegészítsük.

A személyes adatok törlésének joga (a tárolás megszüntetéséhez való jog)

Önnek joga van kérni személyes adatai törlését, ha:

 • nem szükségesek azon célra, amelyre azokat feldolgozták,
 • Ön visszavonta a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását,
 • az adatokat jogellenesen dolgozták fel,
 • Ön panaszt emelt feldolgozásuk ellen és nincs nyomós oka feldolgozásuknak,
 • az adatokat az uniós jogban vagy az Ön joghatósága szerinti jogszabályi megfelelőség miatt kell törölni,
 • gyűjtésük informatikai társaság szolgáltatásainak ajánlatával összefüggésben történt.

A fentiek nem vonatkoznak arra, ha adatainak feldolgozása szükséges

 • a szólásszabadsághoz és az információhoz való jog gyakorlásához,
 • olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, amelyhez adatfeldolgozás szükséges
 • közérdekű archiválás céljából,
 • a jogos követelésünk meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog

Önnek joga van kérni a feldolgozás korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy
 • a feldolgozás jogellenes, de Ön nem kívánja az ilyen személyes adatok törlését és csak az adatok feldolgozását kívánja korlátozni, vagy
 • nincs szükségünk többé adataira feldolgozás céljából, de Ön kéri ezek átadását törvényes követelés meghatározása, teljesítése vagy védelme érdekében, vagy
 • panaszt emelt az adatok feldolgozása ellen és egyelőre még nem tisztázott, hogy jogos érdekünk felülírja-e az Ön jogos érdekeit.

A személyes adatok hordozhatóságához való jog

A megkötött szerződés vagy hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok automatizált feldolgozása esetén, Önnek joga van ezen adatok ún. hordozhatóságához, amelyeket Ön strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban kap meg.

A személyes adatok feldolgozásával szemben emelhető kifogás joga

A jogos érdekből végzett személyes adatok feldolgozásával szemben (beleértve a profilkészítést is), Ön bármikor kifogással élhet,. Hasonlóan kifogással élhet a feldolgozással szemben abban az esetben, ha személyes adatait direkt marketing célokra dolgozzuk fel. Ebben az esetben a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni személyes adatait ezen célból.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak feldolgozásához olyan célra, amelyhez hozzájárulása szükséges, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A személyes adatok hozzájárulás visszavonását megelőző feldolgozása jogszerűnek minősül.

A felügyelő hatóságnál történő panasz benyújtására vonatkozó jog

Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál ( Személyes Adatok Védelmének Hivatala), ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokba ütközött.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36 (1) 391 1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogok érvényesítése

A személyes adatainak védelmével és feldolgozásával kapcsolatos minden kérelem az elérhetőségi űrlap felhasználásával küldhető el itt.

Jogainak érvényesítését érintő kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolunk. A határidő azonban szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról és annak indokairól minden esetben tájékoztatjuk. A kapcsolattartásaz Ön által preferált formában történik (e-mail, levél).

A munkavállalók és a munkakeresők személyes adatai

A Szabályzat ezen fejezete alkalmazottaink és a cégünknél vagy a Holdingnál állást keresők személyes adatainak feldolgozására vonatkozik. A 2.Kapcsolatok, 5.A személyes adatok kezelése Személyes adatok kezelése, 6. A személyes adatok címzettjeit és feldolgozói A személyes adatok címzettjeit és feldolgozói és a 9.A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai fejezetekben foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók ebben az esetben is.

Azon személyes adatok köre, amelyeket az alkalmazottaink és az álláskeresők esetében feldolgozunk

Olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyekre feltétlenül szükségünk van a munkáltatóként.

Különösen az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel az alkalmazottaink és az álláskeresők vonatkozásában:

Azonosító adatok:

vezetéknév, utónév, születési hely és idő, személyi szám.

Kapcsolattartó adatok

állandó és ideiglenes lakcím, levelezési cím vagy egyéb kapcsolattartási cím, telefonszám, e-mail cím.

A munkavállaló egyéb személyes adatai:

fénykép, bankszámlaszám, személyi igazolvány száma, vezetői engedély száma, útlevél száma (külföldiek esetében), tájékoztatás az iskolai végzettségről és a korábbi szakmai tapasztalatról, akadémiai cím, egészségbiztosítási adatok, családi állapot, gyermekek száma, büntetett előéletre vonatkozó információk.

A munkavállaló családtagjaira vonatkozó adatok:

vezetéknév, utónév, születési idő vagy a házastárs személyi száma, állandó lakóhelyének címe, munkáltatójának neve és címe, a gyermek(ek) vezetékneve és utóneve, személyi száma.

A személyes adatok különleges kategóriái (úgynevezett "érzékeny személyes adatok")

A fenti adatok egy része különleges adatnak minősül. Különleges adatoknak olyan adatok minősülnek, amelyek az érintettre nézve érzékenyek és feldolgozásuk során fokozott védelemben részesülnek. A feldolgozásuk jogszerűsége a munkajog területén, illetve joggyakorlás során általános rendelkezésen alapul, ezért nem szükséges az érintett beleegyezése. A különleges adatok kategóriája magában foglalja az egészségügyi adatokat, továbbá fényképeket, a személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát, genetikai és biometrikus adatokat, az érintett büntetett előéletével kapcsolatos információkat.

A személyes adatok feldolgozásának célja és jogcíme

A személyes adatok feldolgozásának jogszerűsége a következő jogcímeken alapul:

 • Az érintett beleegyezése
 • A szerződés teljesítése
 • A munkáltató jogainak és jogos érdekeinek védelme
 • A jogszabályi és hatósági kötelezettségek teljesítése.

A különleges adatok (úgynevezett érzékeny adatok) feldolgozásának jogszerűsége a következő jogcímeken alapul:

 • Az érintett beleegyezése,
 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályielőírásoknak való megfelelés és Adatkezelő speciális jogainak érvényesítése a munkajog területén,
 • A jogoskövetelések meghatározása, érvényesítése vagy védelme.

A feldolgozás egyes céljaira általában egyetlen jogcím vonatkozik, azonban a személyes adatok feldolgozásának egyes céljai esetében a jogcímek halmozódhatnak.

A személyes adatok feldolgozása azokban az esetekben, amikor az érintett hozzájárulása nem szükséges

A személyes adatok feldolgozása a munkáltatói tevékenységgyakorlása céljából a szerződés teljesítésének jogcíme alapján történik. Ezen tevékenységek gyakorlása magában foglalja a személyes adatok következő céllal történő feldolgozását:

 • kiválasztás
 • munkaszerződés teljesítése (beleértve a jogszabályi előírások teljesítését) a Munka Törvénykönyve szerint
 • személyzeti és bérezési kérdések
 • a munka irányítása, tervezése és szervezése
 • a munkahelyi egyenlőség és sokszínűség, a munkahelyi egészség és biztonság
 • a munkáltatói vagyon védelme
 • a munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és juttatások
 • a munkaviszony megszüntetése.

A személyes adatok feldolgozása a munkáltatói tevékenység gyakorlása céljából a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés jogcímén történik az Adatkezelő kötelességeinek teljesítése és a munkajog területén őt megillető különleges jogok alapján. Ezen tevékenységek végrehajtása magában foglalja a személyes adatok következő céllal történő feldolgozását:

 • adózás, azaz a havi adók, járulékok, levonások kiszámítása, az adózó jövedelemadó-nyilatkozata a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében,
 • nyugdíj-, betegség- és egészségbiztosítás a nyugdíjbiztosítási, a betegbiztosítási és az állami egészségbiztosítási jogszabályok értelmében,
 • a nemzetközi szankciókat tartalmazó jegyzékek átvilágítása a nemzetközi szankciók végrehajtásáról szóló törvény értelmében.

A z Adatkezelő jogos érdeke jogcímén történő feldolgozás. A munkavállalók és az álláskeresők személyes adatait ebben az esetben a következő céllal dolgozzuk fel:

 • jogaink és jogos követeléseink védelme és érvényesítése, a szellemi alkotásaink jogának, üzleti titkaink, és jó hírnevünk védelme érdekében,
 • a bűncselekmények megelőzésének és felderítésének biztosítása érdekében,
 • a munkavállalók és az álláskeresők egészségének és biztonságának biztosítása érdekében,
 • a munkavállalók személyes adatainak belső adminisztratív célokra történő átadása a Holding többi társasága számára.
A személyes adatok feldolgozása az érintett hozzájárulásával

A személyes adatok feldolgozása a 10.2.1 A személyes adatok feldolgozása azokban az esetekben, amikor az érintett hozzájárulása nem szükséges A személyes adatok feldolgozása az érintett hozzájárulásával fejezetben meghatározottaktól eltérő célokra csak az érintett hozzájárulásával lehetséges.

Az ilyen hozzájárulás megadása önkéntes, de bizonyos esetekben egyes jogok gyakorlásához nélkülözhetetlen. A munkavállaló és az álláskereső jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, illetve bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történő feldolgozás jogszerűségét.

Akiválasztás során sikertelen álláskereső hozzájárulásával tároljuk személyes adatait, annak érdekében, hogy egy másik kiválasztási folyamatban való részvételre meghívhassuk.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Az álláskeresők és a munkavállalók, illetve a korábbi munkavállalók személyes adatai megőrzésére fokozott figyelmet fordítunk, tekintettel arra is, hogy egyes jogszabályok előírják a személyes adatok minimális megőrzési időtartamát. A munkaviszony befejezése után alaposan kiértékeljük, hogy mely dokumentumokat és adatokat kell tárolni és melyeket kell indokolatlan késedelem nélkül megsemmisíteni.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama állásra pályázó esetében

Az álláskeresők személyes adatainak feldolgozását és tárolását a kiválasztás ideje tároljuk és feldolgozzuk, azonban attól az időponttól legfeljebb 6 hónapig, hogy azokat az álláskereső átadta. Ha az álláskereső hozzájárulását adta, akkor a személyes adatait azok átadásától számított 5 évig megtartjuk, hogy más kiválasztási folyamatban való részvételre meghívhassuk. Ellenkező esetben az álláskereső személyes adatait biztonságos módon töröljük vagy megsemmisítjük.

A munkavállaló személyes adatai feldolgozásának időtartama

A munkavállaló személyes adatait legrövidebb esetben a munkaviszony teljes időtartama alatt feldolgozzuk és tároljuk. A munkaviszony megszűnését követően a korábbi munkavállalók személyes adatait tartalmazó aktát 10 éves időtartamra megőrizzük jogaink és érdekeink hatékony védelmének érdekében.

A személyes adatokat tartalmazó egyes dokumentumok esetében - amint azt a fentiekben már említettük - a vonatkozó jogszabályok eltérő minimális megőrzési időt írnak elő. Ezek nevezetesen a regisztrációs lapok másolatai (megőrzési idő 3 év), a számviteli dokumentumok (megőrzési idő 10 év), a társadalombiztosítási és az állami foglalkoztatáspolitikai dokumentumok (megőrzési idő 10 év), bérszámfejtő lapok vagy a nyugdíjbiztosításhoz szükséges számviteli nyilvántartások (megőrzési idő 50 év). A személy nemzetközi szankcionálási listákban végzett keresésének eredményeit 10 évig kell megőrizni.

Adatforrás

Az általunk feldolgozott adatokat elsősorban az érintettől szerezzük meg. Más forrásokból is szerezhetünk személyes adatokat, hogy ellenőrizzük, hogy a nálunk lévő adatok teljesek és valósak-e.

Olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyeket a kiválasztás során, a munkaszerződés megkötésekor (illetve nem munkaviszonyban végzett munkákról szóló megállapodások megkötésekor) és annak tartama alatt közvetlenül az álláskeresőtől vagy a munkaerő közvetítő cégen keresztül kapunk. Az álláskeresőkre vonatkozó referenciákat a pályázó hozzájárulásával jelenlegi vagy korábbi munkáltatója is átadhatja.

Az álláskereső személyes adatait megszerezhetjük a közösségi média nyilvánosan elérhető profiljaiból vagy a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból (pl. cégnyilvántartás, kamarai nyilvántartás).

A személyes adatok kezelése

A munkáltató tevékenységének végzése során, különösen a pozícióra megfelelő jelölt értékelése alkalmával profilalkotás történik, ami a személyes adatok automatikus feldolgozását jelenti, az adott személy viselkedésének előrejelzése érdekében, a tulajdonságait, jellemzőit vagy preferenciáit tartalmazó profil alapján. A profilalkotás különösen szükséges annak érdekében, hogy olyan jelöltet vehessünk fel, aki igényeinknek és elvárásainknak a legjobban megfelel.

Nem végezzük személyes adatok olyan jellegű feldolgozását, amelynek eredménye automatizált döntéshozatal.

Honlap és sütik

Webtracking (nyomkövetés honlapon keresztül)

Annak érdekében, hogy javítsuk ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink minőségét és biztosítsuk honlapunk valamennyi funkcióját, bizonyos adatokat és egyéb információkat gyűjtünk és rögzítünk (az egyéb információk nem személyes adatokat jelölnek). Ezen adatok és egyéb információk a honlap felhasználói tevékenységének statisztikai értékelésére szolgálnak. Minden személyes adat névtelen formában kerül feldolgozásra.

Az adatok statisztikai célokra történő feldolgozását a belső Data Science osztályunk végzi; ez biztosítja a Holding honlapján kínált termékekkel kapcsolatos adatok nyomon követését, az ügyfelek részére történő optimális testreszabásuk érdekében.

Annak érdekében, hogy az Ön számára a leginkább felhasználóbarát honlapot nyújtsuk, igénybe vesszük az EXPONEA CZ s.r.o. (székhely: Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00 Praha – Karlín), valamint a Google Czech Republic, s.r.o. szolgáltatásait is (székhely: Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha) („tracking technológiák“). A tracking technológiák segítenek abban, hogy megértsük, hogyan használja a szolgáltatásokat honlapunkon, hogy biztosíthassuk azok intuitív, egyszerű kezelését. Továbbá megtudhatjuk, hogy mely áruk és szolgáltatások érdeklik Önt a legjobban, hogy azokat könnyebben tudjuk kínálni.

Honlapunk meglátogatásakor összegyűjtjük és tároljuk a szükséges adatokat a honlapunkon telepített tracking kódok segítségével („tools”). Ezek a tools-ok kapcsolják össze honlapunkat Ön böngészőjével, amely a következő információkat küldi honlapunk használatáról:

 • Request (ez a fájl neve, amely az ügyfél kérését fejezi ki), pl. www.vzorek.cz/index.html;
 • A böngésző típusa / a böngésző verziója (pl. Internet Explorer, Chrome, Firefox);
 • A böngésző nyelve (pl. magyar);
 • Az alkalmazott operációs rendszer (pl. Windows XP, Windows 10, iOS);
 • A böngésző ablakának belső felbontása;
 • A képernyő felbontása;
 • JavaScript aktiválása;
 • Java bekapcsolva/kikapcsolva;
 • Cookies igen/nem;
 • Színmélység;
 • Referrer URL (annak az URL-nek a megjelölése, ahonnan a webhelyet meglátogatták);
 • Felhasználó IP címe;
 • A honlap elérésének dátumával és időpontjával kapcsolatos időbélyeg;
 • Átkattintások száma.

Ezenkívül információkat szerezhetünk a kitöltött/kitöltetlen űrlapok (kitöltendő szövegdobozok esetében, például a bejelentkezési név és a jelszó). Ezekben az esetekben azon tényről szerezhetők információk, hogy az űrlapot „kitöltötték” vagy „nem töltötték ki”.

A Webtrack adattárolás blokkolása

A cseh törvényi kereteken kívül honlapunk felhasználóinak lehetőséget kínálunk arra is, hogy letiltsák névtelen felhasználói adataik tárolását, hogy azok a jövőben ne legyenek gyűjthetők. Honlapunk megfelelő számú cookie-t biztosít a webtracking blokkolásához (minden egyes hozzájárulásra egy cookie-t). Ezek a sütik a jövőben blokkolják webtracking-et az adott nyomkövetési szolgáltatáshoz. Ez a tilalom mindaddig érvényes, amíg nem törli ezeket a cookie-kat, de legfeljebb egy évig, amikor újra felhívást kap a cookie-k engedélyezésére vagy elutasítására. További információ a cookie-król a 11.6 részben.

Conversion tracking használata (konverziókövetés)

A konverziós cookie-k segítségével honlapunkon nyomon követjük azokat a megrendeléseket és regisztrációkat, amelyek harmadik fél honlapján elhelyezett raklámunk alapján történtek vagy amennyiben az oldalunkat a harmadik fél honlapján elhelyezett linkünkön keresztül keresték fel. Ennek a nyomonkövetés az a célja, hogy a Holding hirdetéseit maximálisan testreszabjuk ügyfeleink részére. Ez a nyomkövetés összekapcsolja a linkeket, azok értékelését és azok számlázási célból történő felhasználását. A konverziós cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, ezért nem használhatók az ügyfél személyének azonosítására. A harmadik fél honlapjának szolgáltatója csak azon felhasználók számát kapja meg, akik rákattintottak a hirdetésre vagy megvásárolták a terméket.

IP cím (internet protokoll címe)

Az IP-cím minden alkalommal elküldésre kerül, amikor kérelmet küldünk a webszerverre, hogy tudja, hova kell visszaküldeni a választ. Minden ügyfél dinamikus IP-címet kap az internet szolgáltatójától, abban a pillanatban, amikor csatlakozik az internethez. Emiatt az internet szolgáltató azonosítani tudja az adott ügyfelet, akinek az adott IP címet kiosztotta.

Az internetszolgáltatótól kapott egyéb információkon keresztül a szerverünkön tárolt IP-cím alapján meg tudjuk állapítani az internethez csatlakozó felhasználó személyét. Ezért nem tárolunk tartósan IP-címeket, amelyek alapján egy adott felhasználó azonosítása lehetséges. Az IP-címet csak az egyes bejelentkezések azonosítására használjuk honlapunkon, valamint a számítógépes támadások elleni védekezés eszközeként.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor meglátogatja honlapunkat, az Ön böngészője információkat küld felhasználói adatairól, amelyek naplófájlokban, úgynevezett szervernaplófájlban tárolódnak. Az így tárolt adatátvitelek a következő adatokat tartalmazzák: a honlap meglátogatásának dátuma és időpontja, a meglátogatott honlap URL-je, IP-cím, eredeti URL (ún. referrer), amelyről honlapunkra látogatott, az átvitt adat mennyisége és a user agent-ről az Ön böngészője által küldött információk (esetleg az Ön böngészőjének típusa és verziója, valamint az alkalmazott operációs rendszer).

A naplófájlok értékelése arra szolgál, hogy könnyebben megtaláljuk a hibákat és a lehető leggyorsabban elhárítsuk őket. Ezenkívül lehetővé teszi számunkra a szerver kapacitásának kezelését és hogy fejlesszük az általunk kínált szolgáltatásokat.

Cookie-k

Honlapunkon cookie-kat (ún. sütiket) használunk. A cookie-k rövid adatokat tartalmazó kicsi szöveges fájlok, amelyek honlapunk meglátogatása során az Ön számítógépén tárolódnak. A cookie-k csak olyan adatokat tartalmazhatnak, amelyeket mi küldünk a számítógépére, tehát az Ön személyes adatait nem olvassa. Ugyanakkor a cookie fájlok használata során nem jön létre kapcsolat, hacsak kifejezetten nem adja ehhez hozzájárulását.

A hozzájárulás a cookie-k használatához nem előfeltétele honlapunk felkeresésének. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy a Garázs funkció használatát és a személyre szabott kereskedelmi ajánlatokat csak akkor tudjuk biztosítani, ha engedélyezi a cookie-kat.

A cookie-k tárolása az Ön számítógépen különböző időtartamokra szól. Egyes cookie-k csak a munkamenet időtartamára szólnak (ún. „session cookie“). Ez azt jelenti, hogy csak addig működnek, amíg a böngésző fut, és annak bezárását követően automatikusan törlődnek. Más cookie-k tartósak (ún. „persistent cookie”). Ezek a cookie-k megmaradnak a böngészőben még annak lezárása után is, a megjelölt időpontig, illetve felhasználó által manuálisan elvégzett törlésükig. Ezek a cookie-k azonosítják a felhasználót, amikor a számítógépe a böngészőjét bármikor megnyitja és az interneten böngészik. A cookie fájlok semmilyen módon nem befolyásolják az Ön számítógépének műszaki használatát és nem tartalmaznak vírusokat.

Honlapunkon a következő sütiket használjuk:1

1 A fenti szögletes zárójelben a megfelelő sütik használatáért felelős rendszergazda szerepel.

 • a honlap működéséhez előírt cookie fájlok, amelyek nélkülözhetetlenek honlapunk valamennyi funkciójának használatához(ún. technikai cookie) [AURES];
 • azon cookie fájlok, amelyek nem feltétlenül szükségesek a honlap működéséhez, azonban használatuk javítja a felhasználói élményt és megkönnyíti az internetes böngészést Ezeket a cookie-kat a termékajánlataink fejlesztésére használjuk (pl. a terhelés korlátozása, a Garázsba történő bejelentkezés működése) [AURES];
 • evercookie (a már meglévő és új ügyfelek megkülönböztetése) [AURES, Google, Exponea];

A böngésző beállításával Ön a cookie fájlokat letilthatja (harmadik fél cookie fájlainak használata is letiltható). Ha Ön mégis letiltja a cookie-kat, a honlap bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők és csökkenhet a felhasználói élmény.

Telephelyek térképe

Honlapunkon keresőmotort talál a Holding telephelyeinek keresésére. A telephelyek keresése során az Ön IP-címét is továbbítják. Az IP-címek használatára a jelen Szabályzat 11.4 IP cím (internet protokoll címe) (Internet protokoll címe) fejezete vonatkozik.

A telephelyek keresőmotorja a Google Maps térképeit használja. Ha keresőmotort használ a telephelyek keresésére, úgy ezen keresztül a Google cookie-kat helyez el számítógépén. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy olvassa el figyelmesen a Google cookie felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is. A cookie fájlokat letilthatja böngészője beállításai között.

Az AURES Honding telephelyeit mobil készüléke böngészőjén keresztül is keresheti, mely azonban felhasználja az Ön GPS koordinátáit. Közvetlenül megadhatja a keresett kifejezést (irányítószám/hely), vagy kereshet az aktuális GPS koordinátája alapján. Ha úgy dönt, hogy aktuális tartózkodási helye szerint keres, a böngésző a szokásos módon megállapítja aktuális tartózkodási helyét, majd ezt követi egy biztonsági kérdés, hogy egyetért-e ezzel a szolgáltatással vagy sem.

Ha hozzájárul ahhoz, hogy használjuk a tartózkodási helyére vonatkozó információt, a telephely keresésénél felhasználjuk a tartózkodási helyére vonatkozó, a mobil eszközéről nyert információt. Ezt az információt kizárólag arra használjuk fel, hogy megkeressük Önt a térképen és megjelenítsük a legközelebbi telephelyünket.

A tartózkodási helyet meghatározó szolgáltatás kikapcsolásával mobil eszközén (lásd a telefon beállításait) teljesen meg tudja akadályozni, hogy megállapítható legyen aktuális tartózkodási helye, vagy csak meghatározott, a helymeghatározó szolgáltatást igénybe vevő mobil alkalmazásoknak engedélyezheti az ilyen információk megosztását.

Kérdések és válaszok

Köteles vagyok átadni személyes adataimat? Mi történik, ha nem adom meg a személyes adataimat?

A személyes adatok átadása önkéntes. Azonban bizonyos esetekben, amelyekben kötelesek vagyunk ügyfeleink személyes adatait megszerezni, feldolgozni és tárolni (lásd 3.1 Azonosító adatok:, néhány személyes adat átadása feltétele a termékeink értékesítésének, illetve szolgáltatásaink nyújtásának služeb.

A többi személyes adat átadása kizárólag az Ön döntésétől függ, részünkről nem feltétele a termékek értékesítésének, illetve szolgáltatások nyújtásának.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása (gyakran csak anonimizált formában, anélkül, hogy egyáltalán képesek lennénk azonosítani Önt, mint adott felhasználót), lehetővé teszi számunkra szolgáltatásaink folyamatos javítását és új szolgáltatások fejlesztését. Az olyan adatok esetében, ahol szükséges az Ön házzájárulása és Ön nem adja meg számunkra hozzájárulásátilletveazt később visszavonja, előfordulhat, hogy nem tudjuk Önnek tovább nyújtani szolgáltatásainkat, illetve nem tudunk teljes vagy minőségi szolgáltatást nyújtani Önnek.

Egyéb

Jelen Szabályzat módosításai

Jogunk van alkalmanként módosítani a jelen Szabályzatot. A Szabályzat minden módosítása és aktuális szövege elérhető ezen az oldalon.

Területi hatály

A jelen Szabályzat azokban az országokban érvényes, ahol a Holding működik. A személyes adatok védelme kissé eltérhet az egyes országokban, ezért a helyi mellékletek a jelen Szabályzat részét képezik. Az Ön joghatóságának helyi feltételei itt. találhatók. Ennek köszönhetően biztosított az adatvédelmi követelmények betartása, függetlenül attól, hogy Ön hol él.